Want hij zal zijn als een boom geplant aan water die zijn vrucht geeft op zijn tijd

Deze tekst uit Psalm 1 was ons uitgangspunt voor het jaar 2017. Een tekst die gisteren, vandaag en morgen zijn kracht houdt. Het is onze wens dat onze school, die letterlijk aan het water van de Maas staat, ook de komende jaren geworteld is en blijft in de Bron, groeit, sterker wordt en veel vruchten geeft!

Jaarverslag

Veel vruchten hebben we gezien. Allereerst in de groei van het aantal leerlingen: ruim 145 nieuwe brugklasleerlingen! Niet eerder was het aantal nieuwe aanmeldingen zo groot. We groeiden daarmee door naar 650 leerlingen. We genieten dagelijks van het schoolgebouw waar we drie jaar geleden onze intrek in namen. De school is nu alweer te klein en uitbreiding is nodig. We maken samen met de gemeente plannen om extra lokalen te maken in ons eigen gebouw.

Naast de groei in kwantiteit zien we groei in kwaliteit. Bijna al onze docenten hebben een diploma voor het vak waarin ze lesgeven of studeren hier momenteel voor. In een aantal klassen is een groep collega’s gestart met het gebruik van laptops in de les en bieden op deze wijze onderwijs op maat aan in hun lessen. Het talentprogramma Passie Prisma is geëvalueerd en uitgebreid met nieuwe modules. Leerlingen kunnen in klas 1 en 2 naast Chinese taal onder andere ook Russisch leren. Ook andere modules van Prisma zijn uitgebreid zoals Kunst met Koorwerk, Dans en Kunst van Waarde, waarin leerlingen vanuit het vak beeldende vorming op een andere manier naar kunst leren kijken.

Ook binnen het docententeam vindt het gesprek plaats over de groei in kwaliteit. In verschillende groepen is gestart met de methodiek van stichting leerKRACHT. Het motto van hen is: ‘Elke dag een beetje beter’ en daar sluiten wij ons graag bij aan. Het mooie van het instrument leerKRACHT is dat het bijdraagt aan het gesprek over de onderwijskwaliteit in de verschillende teams. Daarnaast hebben het gezamenlijk ontwerpen van een les, de intervisie (het van elkaar leren door lesbezoeken) en de stem van de leerling een centrale plaats.

‘Naast de identiteit en het onderwijs spreekt mij de sfeer op school bijzonder aan, iedere leerling hier kan zichzelf zijn.’ Zulke opmerkingen horen we als school vaak terug van leerlingen en ouders. Het onderhouden van een goed contact met ouders vinden wij essentieel. Als school willen we iedere leerling zien en op weg helpen naar zijn of haar bestemming. Zoals het motto van de Passie het verwoordt: jouw bestemming, onze passie. En die lijn zetten we het komend jaar graag voort!

We kijken met bijzonder veel dankbaarheid terug op de mooie vruchten op de Passie Rotterdam en zien uit naar nog meer zegen in 2018!

Erik Olislagers,
directeur de Passie Rotterdam

eolislagers@passie.net

Hoogtepunten

Alle burgklasleerlingen sluiten de introductieperiode af met een geweldig brugklaskamp. Op een groot terrein midden in de prachtige bossen van Maarn naast het Henschotermeer logeren de leerlingen in eigen huisjes. Een groep enthousiaste collega’s heeft een gevarieerd programma samengesteld zoals: een vossenjacht, levend Stratego, zwemmen en spellen. Samenwerking , concentratie en doorzettingsvermogen staan centraal. Daarnaast zijn ze als groep verantwoordelijk voor praktische zaken zoals het zorgdragen voor het terrein en het eigen huisje. En het is natuurlijk vooral gewoon erg leuk. De leerlingen kijken positief terug op het brugklaskamp. Het is intensief, ze zijn vaak moe maar voldaan. Gelukkig start na het brugklaskamp de herfstvakantie om bij te kunnen komen.

Elk jaar vieren we met de leerlingen Kerst en Pasen. Dit jaar hebben we voor het eerst een paasontbijt gehouden in de gymzalen van de school. Lange tafels waren feestelijk gedekt en alle leerlingen is gevraagd om iets te eten of te drinken mee te nemen. En dat deden ze! Met elkaar zongen we onder begeleiding van een band. Het evangelie van Pasen klonk door de gymzalen. ‘Het is echt vet dat dit zo kan op onze school’, aldus een groepje enthousiaste leerlingen.

Goedemorgen oftewel in het Russisch: Доброе утро! De leerlingen van klas 1 en 2 kunnen vanuit het talentprogramma Passie Prisma kiezen uit de modules: Business, Science, Sport, Kunst en Believe it. Een blokuur per week volgen zij vanuit deze modules een vak naar keuze. Een van de vakken die wordt aangeboden is Russisch. Een bevoegde Russische docente verzorgt deze lessen. Zij leert leerlingen de beginselen van de taal. Zij vertelt enthousiast over de Russische cultuur, zodat ook kennis van land en volk wordt bijgebracht. In het begin nog wat onwennig en met gelach, maar leerlingen oefenen gretig aan hun uitspraak! хорошо сделанный oftewel goed gedaan!

Testimonials

Roos Schoemaker

leerling vwo 6 de Passie Rotterdam

Arjan Helder

sectorleider havo de Passie Rotterdam

Familie Boer

ouders van Matthias, havo 4 de Passie Rotterdam

Hallo, ik ben Roos en zit op dit moment in mijn examenjaar. De keuze voor de Passie was perfect voor mij, weet ik nu ik terug kan kijken. Op deze school had ik alle ruimte om te groeien. Ik ben heel dankbaar voor de kans om voorzitter van de leerlingenraad te zijn. Hierdoor kreeg ik regelmatig een kijkje achter de schermen. Zo dacht ik mee over onder andere de schoolregels. Ook mocht ik juist op de voorgrond treden om de stem van de leerlingen te laten horen als iets in onze ogen beter kon. Ik heb alle vertrouwen dat ik met mijn diploma op zak goed voorbereid ben op mijn studie Onderwijswetenschappen. Dat het onderwijs mijn bestemming is, heb ik op de Passie ontdekt!

Twee en een half jaar geleden kwam ik op de Passie werken. En ik heb er geen moment spijt van gehad. De kleine school, het mooie scheikundelokaal en de overtuigd christelijke cultuur geven mij de omgeving waar ik echt in wil werken. En wat mooi om te ontdekken dat ook christelijke jongeren willen ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden! De Rotterdamse omgeving spreekt mij aan omdat ik houd van de mentaliteit van ‘no nonsense’. Ik zie de Passie als een pareltje op Rotterdam-Zuid waar leerlingen beschermd mogen ontdekken hoe zij hun bestemming kunnen zoeken met een team dat ergens voor staat.

Vier jaar geleden stonden we met onze oudste zoon voor het eerst voor een middelbare-schoolkeuze. De kennismaking met de Passie was warm en hartelijk in een vertrouwde en veilige sfeer. Het is dagelijks een behoorlijk stuk fietsen en hij was de enige leerling uit zijn klas die voor de Passie koos. Toch zijn we nog altijd erg blij met deze keuze. Het contact met de leerkrachten is open, betrokken en er wordt in elke situatie meegedacht. Matthias (15 jaar): ‘De Passie is een school waar ik echt mezelf kan zijn en waar het niet raar is dat je christen bent. Er wordt niet of nauwelijks gepest en de sfeer is veilig en vertrouwd. Bijna iedereen kent elkaar.’ . Als ouders zijn we dankbaar dat onze kinderen op de Passie hun middelbare-schooltijd door mogen brengen!