Aan de Passie begeleiden we onze leerlingen naar hun volgende bestemming. Dat wordt heel concreet als ze hun diploma behalen en doorstromen naar het vervolgonderwijs of gaan werken.

De examenresultaten van 2017 pakten voor de Passie-scholen verschillend uit. In Rotterdam scoorden het vmbo en het vwo erg goed, maar bleef het havo net als vorig jaar achter. In Utrecht waren de resultaten voor het vmbo en het havo niet wat we hadden verwacht, maar scoorde het vwo opnieuw erg goed. In Wierden kon de vlag uit, omdat op één vmbo-leerling na alle examenleerlingen met een diploma op zak de school konden verlaten.

Net als elk jaar waren er ook in 2017 leerlingen met bijzondere examenresultaten en ‑situaties. Twee leerlingen op het vmbo in Rotterdam werkten buiten de school om aan het vak scheikunde: Louise Karels deed er met mooie resultaten staatsexamen in, Evelien Berendsen sloot het vmbo cum laude ‘met lof’ af. Aan de drie Passie-scholen samen slaagden tien leerlingen met die eervolle vermelding. Op het vwo in Utrecht legde Quinten Bikker met succes de examens voor Cambridge Proficiency English af. En dan zijn er nog de leerlingen die op het oog ‘gewone’ examenresultaten behaald hebben, maar dat deden in moeilijke persoonlijke omstandigheden.

We bidden dat onze geslaagden op hun volgende bestemming verder aan het groeien zijn in betekenis voor de wereld om hen heen.