Jaarverslag

Elke schooldag 930 leerlingen in onze school! Wat een voorrecht dat we al deze jonge, enthousiaste mensen onderwijs mogen geven op hun eigen niveau: vmbo-tl, havo of vwo. Het resultaat is niet alleen een diploma, maar ook een zicht op hun bestemming in dit leven. Welke vervolgopleiding ga je doen? Hoe wil jij als christen in deze maatschappij van betekenis zijn? Vragen die wij met onze leerlingen bespreken. De Bijbel is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Elke klas heeft ongeveer 1000 uur per schooljaar contact met een docent. Die 1000 uur bestaat uit gewone lessen, mentorkwartieren, excursies en andere schoolactiviteiten. We hebben gewerkt aan het steeds beter aan laten sluiten van de inhoud en vorm van de lessen op onze leerlingen. De focus lag in 2017 op het vmbo onder de noemer ‘VMBO 2.0’. We hebben voorbereidingen getroffen voor het aanbieden van een gemengde leerweg met daarbinnen een praktijkgericht examenvak in het vmbo, naast onze theoretische leerweg. Dit vak, Dienstverlening en Producten, wordt een verplicht zevende examenvak. Onze doorgaande leerlijn ‘Loopbaanoriëntatie’ is hierop aangepast.

Ook op de andere afdelingen is hard gewerkt. Het gymnasium bestaat inmiddels uit klas 1, 2 en 3. Volgend jaar stromen de leerlingen van klas 3 door naar klas 4 en gaan ze op weg naar een officieel gymnasiumdiploma. In havo 4 hebben we vorig jaar voor het eerst een introductieweek gehouden. Dit was een succes. De leerlingen die uit allerlei niveaus bij elkaar komen in havo 4 leren elkaar in deze week goed kennen. Hiermee gaan we door. Net als met de introductieweek in de eerste klassen.
Na een jaar van onderzoek en ervaringen opdoen hebben we een nieuw toetsbeleid ingevoerd. Zo helpen we de leerlingen om meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces te nemen.

Het jaar 2017 was ook het jaar van grote stappen in het nieuwbouwproces. We hebben veel energie gestopt in het voorbereiden van het aanbestedingsproces en de uitvoering daarvan. De basis is gelegd voor een nieuw schoolgebouw passend bij de (bouw- en onderwijskundige) eisen van deze tijd. Rond de zomervakantie van 2018 zal de bouw starten. Voor dit proces en voor al onze bezigheden geldt: als God onze school niet bouwt, zijn onze inspanningen tevergeefs. Daarom kijken we niet alleen dankbaar terug op 2017, maar ook hoopvol vooruit!

Dick Both,
directeur de Passie Utrecht

dboth@passie.net

Hoogtepunten

Vieren vinden we belangrijk. Dit geven we vorm met Kerst en Pasen maar ook bij onze Sing In’s, verjaardagen en jubilea. Bij alle inspanningen is het belangrijk samen plezier te hebben. Geniet van de zegeningen waarmee Hij uw inspanningen heeft beloond (Deuteronomium 12:7).

Wij beleven elke dag met elkaar, in de mentorkwartieren, Sing In’s en Alpha cursus, de vrede en vreugde van het geloof, ook door tranen heen.

We merken met zijn allen dat het gebouw steeds voller wordt met leerlingen. Daar zijn we heel blij mee, maar het wordt ook krap. Des te mooier is het dat we nu naar een nieuw gebouw kunnen uitkijken waarvan de bouw in 2018 start.

Testimonials

Lavina van den Burg

oud-leerling examenjaar 2010 de Passie Utrecht

Jolanda Rietkerk

moeder van twee dochters op de Passie Utrecht

Bertine van Brakel-van Wijnen

wiskundedocent de Passie Utrecht

De Passie is heel goed voor mij geweest toen ik tiener was: op zoek naar God & mezelf. De school bood mij een veilige plek om op te groeien en mezelf te zijn, mij niet te schamen voor Jezus.
Een aantal christelijk inspirerende docenten en christelijke vrienden hebben me gevormd; dit was heel belangrijk voor mij.

Als je mij vraagt wat mijn droom is als ouder van twee dochters op de Passie, dan wens ik hen naast veel levensvreugde en gezondheid volgend jaar een diploma. Maar bovenal wens ik dat ze alle drie met de Heer meegaan. Mijn aandeel als ouder hierin is dat ik er zoveel mogelijk voor hen ben, hen gezond eten geef en vooral veel voor hen bid.

Mijn droom als docent op de Passie is dat ik een voorbeeld ben voor de leerlingen. Ik wil hen graag leren een volgeling van Jezus te zijn en hen les te geven in mijn eigen vak, wiskunde. Ik hou gesprekjes met de leerlingen en geef hen daarin de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien.