Jaarverslag

De les was nog maar net bezig of een paar leerlingen staan op. Zonder toestemming te vragen lopen ze naar het bord. Ze pakken een stift en schrijven er voor mij iets onbegrijpelijks op: ‘21 en 23’ of ‘CO2 slecht voor planten?’.

In de nabespreking wordt het me pas duidelijk. De leerlingen zijn gewend om bij het tweede onderdeel van de les op te schrijven wat ze uit het huiswerk niet begrepen hebben. De docent hoeft maar twee vingers op te steken en ze weten wat de bedoeling is.

In het afgelopen jaar heeft elke docent heel wat lesbezoeken gehad. Van collega’s, directieleden, docentbegeleiders of externen. Niet omdat er iets mis was. Wel omdat we ons onderwijs erg serieus nemen en we de leerlingen passend, inspirerend en uitdagend onderwijs willen bieden. En daar hebben we in 2017 een prachtige stap in gezet.

Een pakkende starter, heldere doelen, activerende werkvormen, in sectorvergaderingen en tijdens scholingsbijeenkomsten zijn we samen bezig geweest om verder te bouwen aan boeiend onderwijs. En de resultaten mogen er zijn!
Dat blijkt in de lesbezoeken maar ook in de doorstroom- en examencijfers. De examenresultaten waren ruim boven het landelijk gemiddelde.

We zijn trots op onze mensen voor de klas, die elke dag werk maken van hun lessen. Rond de zomer zijn er door de groei en het vertrek van een paar collega’s opnieuw een aantal vacatures. In de laatste week van de zomervakantie komt het allemaal rond. We kunnen starten zonder vacatures en met een aantal nieuwe maar veelal ervaren collega’s. Schaarste op de markt lijkt ons niet te raken: professionals willen graag op de Passie werken horen we tijdens de sollicitatiegesprekken.
We zijn ook trots op ons ondersteunend personeel. In gesprekken met leerlingen krijgen we steevast te horen dat ze blij zijn met de positieve sfeer op school, de echte aandacht die er is. De conciërges en andere leden van het ondersteunend personeel gaan daar volgens leerlingen in voorop.

Een hoogtepunt in het jaar was het besluit van de gemeenteraad dat we nieuwbouw krijgen. Dus ook in letterlijke zin kunnen we bouwen aan boeiend onderwijs.
De school groeide in 2017 weer door naar 650 leerlingen. Voor hen doen we het allemaal. Biddend. Elke dag.

De groei zal komend jaar verder doorgaan. Net als het bouwen aan ons onderwijs. We weten ons daarbij rijk gezegend door onze geweldige God.

Leendert van den Dool,
directeur de Passie Wierden

lvandendool@passie.net

Hoogtepunten

‘Als directeur ben je te feliciteren, als vader nog niet.’ Het is een hele dubbele boodschap op de dag van de examenuitslag. We hebben maar een klein aantal herkansers, maar mijn eigen zoon is er één van. Blij zijn met het mooie resultaat zit er niet in.
Uiteindelijk kunnen we op 5 en 6 juli maar liefst 89 diploma’s uitreiken. Gelukkig is er op die dag alle reden om als directeur maar ook als vader trots en diep dankbaar te zijn. Met elkaar halen we een geweldig resultaat.

Op 30 september klinken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Wierden de woorden van de burgemeester: ‘Daarmee is het voorstel aangenomen.’
Het besluit is er. We mogen gaan bouwen. Een prachtige mijlpaal in het bestaan van de Passie! De gemeente spreekt de ambitie uit dat het schooljaar ’22-’23 vanuit een prachtig nieuw gebouw gestart kan worden. Als bouwheer hebben we dan al de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke partijen die ons gaan begeleiden bij de eerste fase: het opstellen van het programma van eisen.

Nog geen maand later stemt onze MR in met de start van het gymnasium. Daarmee is ons aanbod compleet. Van de nieuwe lichting brugklassers zal een aantal de klassieke talen gaan volgen om uiteindelijk na 6 jaar het gymnasiumdiploma in ontvangst te nemen. De Passie is daarmee voor een nog bredere groep aantrekkelijk.

Testimonials

Kees Jansen

docent Engels

Jaap Borgers

oud-leerling examenjaar 2014 de Passie Wierden

Het jaar 2017 betekende voor mij de overstap naar de Passie. Een stap waar ik heel blij mee ben. Ik heb alle hulp gekregen die ik nodig had om snel thuis te raken. De Passie ervaar ik als een warm bad waar een open sfeer heerst. De onderlinge verschillen tussen collega’s, ook als het gaat om ieders kerkelijke achtergrond, zijn daarbij een verrijking.

Mensen inspireren met onbekende producten.
Ik volgde mijn passie. In 2013 droomde ik al van het starten van een eigen kwekerij. Nu ben ik bezig om heel Nederland te veroveren met de pawpaws van mijn kwekerij.